PR NEWS


ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างและความเคลื่อนไหวองค์กร

การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กล่าวเปิดงานโดย คุณวิญญู จินตนาวัฒน์ (CTO) จากนั้นได้เริ่มการอบรมภาคทฤษฎี โดยวิทยากรว่าที่ รอ.เสรี แคล่วคล่อง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญการ และนายจีรวุฒิ เจือจาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและปฏิบัติการ

35 ปีฑีฆาฯ มอบโชค RUN 4 U #3 วิ่งนี้เพื่อน้อง

ได้รับเกียรติจาก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมสนับสนุน และทำกิจกรรมในงานวิ่ง RUN 4 U #3 วิ่งนี้เพื่อน้อง นำรายได้มอบให้เด็กขาดโอกาสผ่านมูลนิธิเสริมกล้า นำทีมนักวิ่งโดย คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ซึ่งบรรยากาศภายในบูธ บจก. ฑีฆาก่อสร้าง มีกิจกรรมแจกถุงผ้าเพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส Give Homes Give Hugs #3

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสมาชิกกลุ่ม MARU และทีมผู้บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ณ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ฑีฆาก่อสร้าง และ ทีฆา เรียลเอสเตท ร่วมส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทย

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด นำโดยคุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา (ประธาเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร)และบริษัท ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด นำโดยคุณพีระวัฒน์ วานิชวัฒน์(กรรมการผู้จัดการ) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารทั้ง 2 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดค่ายปรับความคิดพิชิตเป้าหมายสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็นที่โรงเรียนบ้านหนองแปน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาในด้านความคิด ให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

วันแรกพบ @โครงการ RTWO

บริษัท ไอซีเอส จำกัด ร่วมกับบริษัทฑีฆาก่อสร้าง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “วันแรกพบ” เพื่อแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนศิรินทร์ในโอกาสนี้ คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร และคุณนิพนธ์ ราชโยธา ผู้จัดการโครงการ ได้ทำการมอบกล้อง CCTV ให้กับนายณรงค์ นิ่มมาโนช ประธานชุมชน

ฑีฆาก่อสร้างร่วมกิจกรรม “Whizdom Re-Forest” by MQDC ครั้งที่ 4

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม“Whizdom Re-Forest” by MQDC ครั้งที่ 4  ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปลูก ฟื้น คืน ป่า “เพราะป่า คือบ้านของทุกชีวิต” โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัท DTGO ลูกค้า นักเรียน นักศึกษา ธนาคาร บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 700 ชีวิต เข้าร่วมปลูกป่า พร้อมกับสร้างฝายชะลอน้ำ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วนอุทยาน เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

อนันดาฯ ตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง โครงการ ไอดีโอ สาทร – วงเวียนใหญ่

คุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการธุรกิจคอนโดมิเนียม ไอดีโอ / ไอดีโอ โมบิ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด บริษัทรับเหมางานก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม คุณศิริพักร์ สาสาย (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท 9 นาคราช จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง และคุณณัฐปภัสร์ ศรีสกุลภิญโญ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด บริษัทรับเหมางานเฟอร์นิเจอร์ภายในโครงการ เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ สาทร – วงเวียนใหญ่ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม […]

ลูกค้าญี่ปุ่นเยี่ยมชมโครงการไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ (S8)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทำงานมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีคือคำชื่นชมจากลูกค้า บจก. Mitsui Fudosan และ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ S8 นอกจากนี้ ลูกค้ายังประทับใจอีกว่าทีมงานสามารถตอบเคลียร์ทุกคำถาม แสดงว่ามีการใส่ใจคุณภาพงานทุกจุด และยังสามารถทำงานได้ตรงตามเวลามากที่สุดแน่นอนว่าคำชื่นชมเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่มีหลัก 3 ข้อ ที่สำคัญคือ 1.การทำงานร่วมมือเป็นทีมทั้งจากบริษัท ฑีฆาฯ และบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง 2.มีการวางแผนงานล่วงหน้า และมีการประชุมไซต์สม่ำเสมอ 3.เคลียร์แบบล่วงหน้า และมีการเตรียมงานที่ดี

ฑีฆาตรวจสุขภาพประจำปี 2562

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานประจำปี 2562 โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มาให้บริการ ในวันที่ 3,8,9และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่และไซต์งานก่อสร้างของทางบริษัท