เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
ไดรับเกียรติจาก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมสนับสนุน และทำกิจกรรมในงานวิ่ง RUN 4 U #3 วิ่งนี้เพื่อน้อง นำรายได้มอบให้เด็กขาดโอกาสผ่านมูลนิธิเสริมกล้า นำทีมนักวิ่งโดย คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ซึ่งบรรยากาศภายในบูธ บจก. ฑีฆาก่อสร้าง มีกิจกรรมแจกถุงผ้าเพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมลุ้นรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น จักรยาน หูฟังไร้สาย กระเป๋าคาดเอว เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก