วันที่ 27 -28 ตุลาคม 2562 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสมาชิกกลุ่ม MARU และทีมผู้บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ณ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยมีนายช่าง สุธรรม ทวีบุรุษ ผู้จัดการโครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน จตุจักร เป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรม Give home give hugs ในการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้