บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนค่าจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผู้ละศีลอด ตลอดเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอด ปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 10 เมษายน 2567) โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท เป็นผู้รับมอบ