ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณณัฐวัฒน์ ภาสุกุลพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ และ คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 2567 IMAGINING BETTER LIVING ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) Residence Business “ผู้นำอสังหาระดับโลก” นำโดย ร.อ.กรี เดชชัย President,Residence Business เพื่อรับทราบทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกัน และสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ณ at work @CentralWorld Offices

BUILDING SUCCESS, SHAPING THE FUTUREเราพร้อมสร้างทุกความสำเร็จ เพื่ออนาคตที่กำหนดได้