TEKA หนึ่งในผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ที่โดดเด่นในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จัดโครงการ “Build for Kids :  พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก” ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชน  จากรากฐานทางการศึกษา ถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการด้าน “Sustainability” สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA กล่าวว่า “จากภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณของเศษวัสดุที่เหลือใช้สูงตามไปด้วย TEKA จึงวางแนวทางในการบริหารจัดการ และความมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการเพื่อสังคม ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะจากเศษวัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะนักสร้าง นำทีมวิศวกร และทีมงานคุณภาพของบริษัท เดินหน้ากิจกรรม “Build for Kids”  โดยนำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างที่มีสภาพดี ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีในมือ มาสร้างเป็นห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ เติมจินตนาการให้เด็กเป็นนักอ่าน และนักสร้างสรรค์ ส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ จ.ราชบุรี พร้อมมอบชุดหนังสือ และบล็อกตัวต่อ ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจน ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ในการแข่งขันบล็อกตัวต่อ เพื่อเติมพลังให้แก่นักสร้างตัวน้อยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป”

โดยมุ่งหวังให้ภารกิจนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สะท้อน DNA ของ TEKA ผ่านกิจกรรม สนับสนุนเยาวชน และบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจควบคู่การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สำคัญคือ “การศึกษา” เป็นรากฐานการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ    

อย่างไรก็ดี โครงการนำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างที่มีสภาพดีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะช่วยสร้างพลังในการเรียนรู้แล้ว ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TEKA ในฐานะบริษัทก่อสร้างชั้นนำอันดับต้นๆ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่กับการนำร่องเป็นบริษัทก่อสร้างที่มีการจัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดูแลชุม สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรอบโครงการก่อสร้างอย่างจริงจัง เพื่อใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดี และทั้งหมดนี้เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG