ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA ผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมายาวนานกว่า 40 ปี ที่มีความชำนาญทั้งงานอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ มีกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เพื่อแผนกศาสนกิจ นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของแผนก โดยมี นายแพทย์ชูศักดิ์ เบญจามินวงศ์สุรีย์  (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหมอบัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อเร็ว ๆ นี้