บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ SHUSH ราชเทวี ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายสบโชค ณ ศรีโต นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตรวจค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตราชเทวี โดยได้ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถโม่ปูน ซึ่งผลจากการตรวจวัดค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมเน้นย้ำไม่ให้ก่อสร้างเกินเวลา และการฉีดสเปรย์น้ำบนรถบรรทุก การพ่นละอองน้ำบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกและรถโม่ผสมคอนกรีตทุกคันก่อนออกจากไซด์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของเศษปูนบนถนน ซึ่งบริษัท ฯ พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ลดน้อยลง