คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA จัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปีก่อตั้งบริษัท โดยตลอดระยะเวลา 39 ปี บริษัทยังคงเดินหน้านำความรู้และประสบการณ์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์ผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และด้วยความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับงานก่อสร้างให้ก้าวไปสู่ระดับชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ พร้อมทั้งตอกย้ำความสำเร็จโดยการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหุ้นไทยในปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ในความเป็น TEKA ที่พร้อมก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง และมั่นคง

สำหรับปี 2566 TEKA ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ภายใต้รากฐานสำคัญในการทำงานขององค์กร คือ ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบ และการส่งมอบงานคุณภาพตามกำหนดเวลา โดยก้าวต่อไปของ ฑีฆาก่อสร้าง คือ ก้าวเร็ว ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและก้าวให้เร็วกว่าคู่แข่ง ก้าวไกล ด้วยการยกระดับงานก่อสร้างของบริษัท ฯ ให้ก้าวไปสู่ระดับชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและส่งมอบงานตามกำหนดเวลาเป็นหัวใจสำคัญ และองค์กรพร้อมจะ ก้าวไปด้วยกัน กับสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน