เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แด่เพื่อนบ้าน… จากใจชาว TEKA” โดยได้จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน แบบ New Normal และปฏิบัติตตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้กับชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ รอบไซต์งาน RTWO