คุณอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Sansiri Quality Day 2024 ที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยในปีนี้ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) โดยดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพ โครงการคอนมิเนียม ดีเด่น จากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ติดต่อกันเป็นที่ 2 ซึ่งมาจากผลงานการก่อสร้างโครงการ เดอะ ไลน์ ไวบ์ (The Line Vibe) โดยได้รับเกียรติจากคุณองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ณ Siri Campus

รางวัล ผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพ โครงการคอนมิเนียม ดีเด่น ที่ ฑีฆาก่อสร้าง ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี ส่งมอบงานในเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดอย่างแท้จริง พร้อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฑีฆาก่อสร้าง ยังคงเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ Developer ชั้นนำให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จอีกขั้นของ ฑีฆาก่อสร้าง

BUILDING SUCCESS, SHAPING THE FUTUREเราพร้อมสร้างทุกความสำเร็จ เพื่ออนาคตที่กำหนดได้

#ฑีฆาก่อสร้าง#TEKA#รับเหมาก่อสร้าง#สร้างอาคาร#สร้างคอนโด#อาคารสูง#ผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีเด่น#แสนสิริ#SANSIRI#หุ้นTEKA