ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐาน T-OSH OSHMS:2019 ระดับ Platinum
จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ซึ่งเป็นการประกาศผลการประเมินระดับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“TEKA เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งการได้รับผลประเมินครั้งนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TEKA ที่จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำที่เน้นมาตรฐานการให้บริการด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเสมอมา ทั้งนี้ บริษัท ฯ พร้อมจะรักษามาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง” ดร.วีระศักดิ์ กล่าว