blog

ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบถุงยังชีพจำนวน 180 ถุง จากเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน

ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบถุงยังชีพจำนวน 180 ถุง จากเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน 7 กรกฏาคม 2564 น.อ. สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เป็นประธานส่งมอบถุงยังชีพ บริเวณแคมป์คนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) โดยการประสานความร่วมมือของ นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 เขตบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ ทั้งนี้ นางสาวกานต์ญาณี ศักดิ์อุดมเลิศ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และนายพลเดช บุญเสริมศักดิ์กุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเร่งด่วนให้กับแคมป์คนงานก่อสร้างของ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) ซึ่งทางภาครัฐรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความยากลำบากของคนงานที่อยู่ในแคมป์ฯ และตระหนักดีว่าการไม่สามารถออกจากแคมป์ฯ […]