Author Archives: TekaCom

ฑีฆาก่อสร้าง รับกำลังใจและปลาสดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากคุณวิชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุ่มบริษัท ชัยนาวี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับกำลังใจและปลาสดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จากคุณวิชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุ่มบริษัท ชัยนาวี มาเติบเต็มกำลังใจให้กับคนงานในแคมป์เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19 ทุกวิถีทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19 #chainavee

ฑีฆาก่อสร้าง รับกำลังใจและสิ่งของอุปโภค บริโภค จากช่อง Youtube สุดเกล้า

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากช่อง Youtube สุดเกล้า ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ บะหมี่สําเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำดื่ม ของใช้ต่างๆที่จำเป็น ทำให้พนักงาน คนงานที่อยู่แค้มป์ก่อสร้างได้รับกำลังใจและความห่วงใยที่สังคมไทยมีให้ชาวฑีฆาก่อสร้าง คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากสื่อมวลชน ขณะนี้ทางเราได้หยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดมาตรการโควิด19 เพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค #พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป #ไทยช่วยได้ #ปลอดโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับสิ่งของอุปโภค บริโภคพร้อมกำลังใจจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้างประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารสด ผัก ไข่ไก่ และเครื่องปรุงต่าง ๆ เพื่อประกอบอาหาร คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบที่เราได้ปฏิบัติงานอยู่ ขณะนี้ทางเราได้หยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดมาตรการโควิด19 เพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค #พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ #ปลอดโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง ได้รับความห่วงใยจาก แสนสิริ ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบความห่วงใยจากบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง ผ่านถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง เพื่อส่งมอบให้ คนงานและครอบครัวในแค้มป์ก่อสร้างของบริษัท เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ต้องเข้มงวดมาตรการโควิด19ขั้นสูงสุด คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจที่อบอุ่นจากพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการต่างๆ หลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ในระหว่างนี้ทางบริษัทพร้อมดำเนินการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19ทุกรูปแบบต่อไป #พลังฑีฆา เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#เพราะเราห่วงใย #MadeforLife #MadeForEveryday

เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ ฑีฆาก่อสร้าง เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก samadoon แบ่งปันข้าวกล่องให้คนงานชุดใหญ่

เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ ฑีฆาก่อสร้าง เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก samadoon แบ่งปันข้าวกล่องให้คนงานชุดใหญ่ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับมอบสิ่งของบริโภคจาก บริษัท สะ มะ ดุน จำกัด แบ่งปันข้าวกล่องให้คนงานชุดใหญ่กับแผนกบริการส่งมอบอาคาร( ACS ) เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทได้ส่งมอบอาหารให้กับคนงานภายในแคมป์เป็นที่เรียบร้อย คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจกับคนในชุมชนที่ให้กำลังใจหลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั่งโรคระบาดโควิด19ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#samadoonagency #ไทยช่วยไทย #ไทยรู้สู้โควิด

พร้อมสู้ไปด้วยกัน ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบสิ่งของบริโภคและกำลังใจจาก TEAM-CM

พร้อมสู้ไปด้วยกัน ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบสิ่งของบริโภคและกำลังใจจาก TEAM-CM บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM-CM) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร 15 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ ไข่ไก่ จำนวน 25 แผง มาม่า จำนวน 12 ลัง ปลากระป๋อง 10×14 แพ็ค มาเติบเต็มกำลังใจให้กับคนงานในแคมป์เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดสรรสิ่งของบริโภคเพื่อให้คนงานในแคมป์อย่างทั่วถึงเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ทางบริษัทพร้อมดำเนินการทุกทางเพื่อเป็นการหยุดยั่งโรคระบาดโควิด19ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา พร้อมสู้ไปด้วยกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#TEAM-CM #ไทยช่วยไทย #ป้องกันโควิด19

น้ำใจไทย หลั่งไหลไม่สิ้นสุด ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภคแทนกำลังใจจากโครงการ ICS

น้ำใจไทย หลั่งไหลไม่สิ้นสุด ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภคแทนกำลังใจจากโครงการ ICS วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก โครงการ ICS ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวนเต็มคันรถ เพื่อส่งมอบให้คนงานในแคมป์ได้ใช้บริโภคในระหว่างที่มีการปิดแคมป์งานก่อสร้าง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 25 คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19 ทุกวิถีทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภค พร้อมขอบคุณกำลังใจจากธนาคารไทยพาณิชย์

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภค พร้อมขอบคุณกำลังใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) รับมอบสิ่งของเพื่อการบริโภคจากธนาคารไทยพาณิชย์ สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. อาหารจำนวน 4 กล่อง 2.น้ำดื่มจำนวน 12 แพ็ค ทั้งนี้บริษัทฯได้เร่งจัดแบ่งสิ่งของเพื่อส่งมอบต่อไปยังทุกไซต์งานโดยเร็วที่สุด คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจและสิ่งของจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่สนับสนุนช่วยเหลือให้เราผ่านวิกฤตสำคัญในครั้งนี้ บริษัทเห็นความสำคัญ และพร้อมมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เร็วที่สุด #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค พร้อมกำลังใจจากคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค รวมทั้งขนมและนมให้กับครอบครัวของคนงาน พร้อมกำลังใจจากคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ บริเวณหน้าไซต์งานเขตจตุจักรของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) เพื่อแบ่งปันกำลังใจและความสุข สนับสนุนการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทั้งนี้ไซต์งานได้ดำเนินแจกจ่ายสิ่งของทั้งหมดให้กับคนงานอย่างทั่วถึงเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทและซาบซึ้งน้ำใจจากคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ ซึ่งทางบริษัทพยายามดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด19 ทุกช่องทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้#เป๊กผลิตโชค #PeckPlitChoke

ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบถุงยังชีพจำนวน 180 ถุง จากเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน

ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบถุงยังชีพจำนวน 180 ถุง จากเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน 7 กรกฏาคม 2564 น.อ. สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เป็นประธานส่งมอบถุงยังชีพ บริเวณแคมป์คนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) โดยการประสานความร่วมมือของ นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 เขตบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ ทั้งนี้ นางสาวกานต์ญาณี ศักดิ์อุดมเลิศ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และนายพลเดช บุญเสริมศักดิ์กุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเร่งด่วนให้กับแคมป์คนงานก่อสร้างของ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) ซึ่งทางภาครัฐรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความยากลำบากของคนงานที่อยู่ในแคมป์ฯ และตระหนักดีว่าการไม่สามารถออกจากแคมป์ฯ […]