ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการแจ้งเหตุไม่เหมาะสม
รวมถึงมีข้อร้องเรียนต่างๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ สายตรง (จ-ศ : 9.00-18.00 น.)

   โทร. 094 425 4545


ช่องทางที่ 2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

   อีเมล cs@tekacon.com


ช่องทางที่ 3 แจ้งผ่านข้อความไลน์


Line Id : cs.tekacon