วันที่ 18 สิงหาคม 2562 บริษัท ไอซีเอส จำกัด ร่วมกับบริษัทฑีฆาก่อสร้าง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “วันแรกพบ” เพื่อแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนศิรินทร์

ในโอกาสนี้ คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร และคุณนิพนธ์ ราชโยธา ผู้จัดการโครงการ ได้ทำการมอบกล้อง CCTV ให้กับนายณรงค์ นิ่มมาโนช ประธานชุมชน