วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ทำงานมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีคือคำชื่นชมจากลูกค้า บจก. Mitsui Fudosan และ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ S8 นอกจากนี้ ลูกค้ายังประทับใจอีกว่าทีมงานสามารถตอบเคลียร์ทุกคำถาม แสดงว่ามีการใส่ใจคุณภาพงานทุกจุด และยังสามารถทำงานได้ตรงตามเวลามากที่สุดแน่นอนว่าคำชื่นชมเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่มีหลัก 3 ข้อ ที่สำคัญคือ
1.การทำงานร่วมมือเป็นทีมทั้งจากบริษัท ฑีฆาฯ และบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง
2.มีการวางแผนงานล่วงหน้า และมีการประชุมไซต์สม่ำเสมอ
3.เคลียร์แบบล่วงหน้า และมีการเตรียมงานที่ดี