วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งตัวแทนพนักงานประจำโครงการ NSL เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี 2563 กับคอนโดพาร์คแลนด์​ ศรีนครินทร์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทางวัดบึงทองหลางริเริ่มในการระดมทุนจัดซื้อโลงเย็นให้กับวัดในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนไว้ใช้ประโยชน์ โดยคุณเอกชัย เรืองรัตน์ ประธานคณะกรรมการลูกบ้าน คอนโดฯ (คนกลาง) และคุณวิทิต ทิวเสถียร ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (คนขวา) เป็นตัวแทนรับมอบเงินสมทบทุน

บริษัท ฑีฆาฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม #พลังฑีฆา ​