คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการ และผู้จัดการโครงการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง Nue Mega Plus Bangna เพื่อรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงาน (Knowledge Sharing) อันจะนำไปสู่การพัฒนางานก่อสร้างให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน