วันที่ 10 เมษายน 2566 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้บริหาร พร้อมส่งมอบความสุข ความสดชื่นจาก CEO และผู้บริหาร ณ อาคารสำนักงานใหญ่

ฑีฆาก่อสร้างร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย