เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)นำโดยคุณเพชร ไกรนุกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทีมงาน และบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด นำโดย คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการร่วมกันทำพิธีวางไม้มงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24