เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม บริษัท  ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด   โดยมีนายจิตติคุณ  เจียมพิทยานุวัฒน์   บริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ นายวีระศักดิ์  วานิชวัฒน์   บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  ร่วมลงนามในพิธี  “ลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 38 ชั้น โครงการ  SKYLINE  รัตนาธิเบศร์” ระหว่างบริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด