เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 พวกเราชาวฑีฆาได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีท่านกรรมการผู้จัดการ คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ , คุณสมชาย วานิชวัฒน์ , นายช่างสุวิช เอื้ออารีย์วาณิชย์ , นายช่างณรงค์ อัษฎาวุธ ผู้บริหารใจดีที่กรุณาให้พี่ ๆ น้อง ๆ พนักงานรดน้ำและขอพร ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และอบอุ่น นอกจากจะสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีของไทยเราแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันธ์ในบริษัทของเราอีกด้วย สังเกตได้จากรอยยิ้ม สีหน้า แววตา ของทุกคนในวันนั้นแล้ว ก็พอจะบอกเล่าถึงบรรยากาศภายในวันนี้ได้ดีกว่าตัวอักษร ว่าทุกคนมีความสุขก่อนหยุดยาวกันขนาดไหน