เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีการทำพิธียกเสาเอก-เสาโทงานก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi Wongsawang-Interchange โดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา(ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโทงานก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi Wongsawang-Interchange พร้อมด้วยคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์(ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง