บริษัทฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมWhizdom Re-Forest” by MQDC ครั้งที่ 4  ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปลูก ฟื้น คืน ป่า “เพราะป่า คือบ้านของทุกชีวิต” โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัท DTGO ลูกค้า นักเรียน นักศึกษา ธนาคาร บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 700 ชีวิต เข้าร่วมปลูกป่า พร้อมกับสร้างฝายชะลอน้ำ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วนอุทยาน เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี