คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคน รวมถึงคนงาน จึงทำให้มีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี คือกิจกรรมปันน้ำใจ…สู่ลูกหลานคนงานฑีฆา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2559