เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 31 ปีขึ้น โดยคุณวีระศักดิ์  วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้บริหารและพนักงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน