สวัสดีปีใหม่ค่ะ…เป็นประจำทุกปีนะคะ ที่บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับคนงานทุกปี แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ คือมีการจับฉลากแลกของขวัญ และแจกของขวัญให้กับคนงาน จะเห็นได้ว่าท่านกรรมการผู้จัดการ หรือ MD ของเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ยังเห็นถึงความสำคัญของคนงานที่มีความตั้งใจทำงานมาทั้งปี จึงมีความประสงค์ให้จัดเลี้ยงคนงานในรูปแบบใหม่