บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดให้มีการท่องเที่ยวประจำปี ซึ่งปีนี้จัดที่โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท ปราณบุรี-หัวหิน วันที่ 24 -25 มกราคม 2558