วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดกิจกรรม One Day Trip
“ทัวร์อิ่มบุญ…เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา” ฉลองครบ 35 ปี ด้วยการพาคู่ค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจ ร่วมทำบุญไหว้พระที่อยุธยา โดยคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้า-
หน้าที่บริหาร คุณสมชาย วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงาน-
ก่อสร้าง และคุณภัทรภณ พรหมพิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบWelcome Package และทักทายคณะเดินทางอย่างเป็นกันเอง
ซึ่งหลังจากได้อิ่มบุญแล้ว คณะเดินทางก็ได้พักล่องเรือรับประทานอาหารกลางวันชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำ และอีก 1 ไฮไลต์ที่ขาดไม่ได้ของการมาอยุธยาคือการรับประทานกุ้งเผาตัวโตๆ เรียกว่าทริปนี้สุขทั้งใจ สุขทั้งกาย กันเลยทีเดียว
และก่อนที่ทริปจะจบลง คณะผู้บริหารก็ได้ส่งมอบอีกหนึ่งความประทับใจผ่านรูปถ่ายหมู่เพื่อให้ทุกท่านที่ร่วมเดินทางได้มีความทรงจำดีๆ ให้ระลึกถึงกัน เพราะฑีฆาฯ เชื่อว่าความสำเร็จ 35 ปีนี้ เกิดขึ้นมาได้เพราะมีแรงสนับสนุนมาจากเพื่อนร่วมธุรกิจในทุกสายงาน แน่นอนว่าในก้าวต่อไปของฑีฆาฯ ก็จะยังคงเป็นก้าวที่มั่นคง และยืนหยัดในผลงานคุณภาพตลอดไป