เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด นำโดยคุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา (ประธาเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร)และบริษัท ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด นำโดยคุณพีระวัฒน์ วานิชวัฒน์
(กรรมการผู้จัดการ) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารทั้ง 2 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดค่ายปรับความคิดพิชิตเป้าหมายสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็นที่โรงเรียนบ้านหนองแปน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาในด้านความคิด ให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เลือกเส้นทางในความถนัด และความสนใจของตนเอง เรียกว่างานนี้ทั้งคุณครู และเด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งแบบสาระและสันทนาการไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ทีมผู้บริหารยังได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้อิ่มอร่อย กันอย่างเต็มที่