รับสมัครงาน จป.วิชาชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2564

Full Time
ไซต์งาน
Posted 9 months ago

จป.วิชาชีพ
สมัครงาน
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และการวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามกฎหมายกำหนด, ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย และป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-การศึกษาปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประกาศนียบัตรในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-มีประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูงหรือโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
– มีความรู้พื้นฐานเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
– มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา และการติดต่อประสานงาน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกตุ
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้
– มีมนุษยสัมพันธ์และมีทัศนคติการทำงานที่ดี

สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0953696795
อีเมล : hr@tekacon.com

Job Features

Job Categoryหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Apply Online