รับสมัครงาน Project Engineer ประจำเดือนตุลาคม 2564

Full Time
Posted 9 months ago

สมัครงาน
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนการทำงานก่อสร้าง รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ และควบคุม ตรวจสอบ การทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง เป็นไปตามหลักวิศกรรมและมาตรฐานงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 33 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และงานสถาปัตยกรรม เป็นอย่างดี
– สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการได้
– มีทักษะในการบริหารจัดการงานโครงการ การวางแผนและการติดตาม
– มีความรู้ด้านการอ่านแบบ การถอดแบบประมาณราคา ระบบราคางาน การควบคุมต้นทุน และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม กับต้นทุน
– มีความรู้ เรื่องกฎหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
– มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
– มีทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project , AUTO CAD

*ขอรับเฉพาะผู้มีประสบการณ์คอนโดสูง เท่านั้น*

สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0953696795
อีเมล : hr@tekacon.com

Job Features

Job Categoryหน่วยงานไซต์งาน

Apply Online