รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (งานพัฒนา)

Full Time
สำนักงานใหญ่ นนทบุรี(งามวงศ์วาน)
Posted 6 months ago

สมัครงาน
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิงอายุ 30-40ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไประดับปริญญาตรี สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารงานบุคคล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description), Competency, IDP, KPI และ Organization Chart
มีความรู้ ความเข้าใจในงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประมวล การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนา
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ละเอียดรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เพศหญิงอายุ25-40ปี
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไป หรืองานธุรการก่อสร้าง 1 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว มีความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบและจัดทำเอกสาร
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป Mango ได้ดี
สามารถติดต่อกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– โบนัสประจำปี
– โบนัสโครงการ (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
– ปรับเงินเดือนประจำปี
– เงินค่ารักษาพยาบาล
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– เงินกู้ยืมพนักงาน
– ค่าเช่าบ้าน (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
– เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
– เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส

ตามข้อตกลงของบริษัท
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0953696795
อีเมล : hr@tekacon.com

Job Features

Job Categoryหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

Apply Online