รับสมัครงาน วิศวกรควบคุมต้นทุน(แนวราบ) ประจำเดือนตุลาคม 2564

Full Time
Posted 9 months ago

สมัครงาน
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินจากงบประมาณที่จัดตั้งไว้ และร่วมกับผู้จัดการโครงการจัดทำงบประมาณโครงการ
-จัดทำงบประมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด
-จัดทำค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
-จัดทำเอกสารในการจัดจ้างและตรวจสอบผลการดำเนินงานและ ของผู้รับเหมา เอให้ถูกต้องและครบถ้วน
-จัดทำ PAYMENT โครงการ, จัดทำและตรวจสอบ PAYMENT ผู้รับเหมาช่วง
– ร่วมกับผู้จัดการโครงการ จัดทำงบประมาณโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบคู่มือภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
-ร่วมกับผู้จัดการโครงการ จัดทำ CASH FLOW. โครงการ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและการเงินทุกเดือนและทุกไตรมาสตามกรอบเวลา
-จัดทำงบประมาณงานเปลี่ยนแปลงโครงการให้ถูกต้องและครบถ้วน
-จัดทำและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และการเครมต่างๆ
-รวบรวมการประเมินผลการดำเนินการของผู้รับเหมาช่วง เมื่อจบโครงการ
-การจัดทำ Cost Report เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
-นำงบประมาณ ลงระบบตามกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อควบคุมงบประมาณโครงการ
-ควบคุมงบประมาณภายในหน่วยงาน และตรวจสอบการระบุรหัสต้นทุนในเอกสาร ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง
-ตรวจสอบสัญญา รูปแบบและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียด
ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่างๆ และสามารถจำเนื้อหาหลักได้ดี
-ทบทวน และตรวจสอบแบบคู่สัญญา Tender กับแบบก่อสร้าง For Construction เพื่อสรุปหัวข้องานเปลี่ยนแปลงนำเสนอโครงการ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 23 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม,บริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้าน Cost Control, Quantity survey หรือ Office Engineer งานโครงสร้าง หรือ สถาปัตยกรรม 3 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office, Internet ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ Program Mango ได้
-มีทักษะการวางแผนและการบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0953696795
อีเมล : hr@tekacon.com

Job Features

Job Categoryหน่วยงานไซต์งาน

Apply Online